Cyclisch

De cyclische of Agile methode is een zich herhalende methode om software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden, ‘iteraties’ genoemd.

Elke herhaling is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken:

  1. analyse
  2. ontwikkeling
  3. testen
  4. uitrol
  5. go live

Het is de bedoeling om na iedere herhaling iets bruikbaars op te leveren. Tijdens elke herhaling wordt een stuk van het geheel aan functionaliteiten gebouwd. De iteraties noemen we ook cycli of sprints. Er wordt gestart met de functionaliteiten met hoge prioriteit, om
zo naar een medium en lage prioriteit te gaan, en te eindigen met optionele kenmerken.

Door te werken met iteraties kan er veel sneller bijgestuurd worden om het gewenste, vaak veranderende projectresultaat te bereiken. Deze flexibiliteit vermindert de risico’s.

Het gebruik van de cyclische methode eist betrokkenheid van alle belanghebbenden. Door het opdelen van het project in iteraties, worden analisten, programmeurs, testers en de klant als het ware verplicht om samen te werken. Dit leidt tot succesvolle projecten.

Deze methode is eerder geschikt voor kleine projecten en kleine bedrijven. Het is een zeer wendbare methode waarbij de projectobjectieven tijdens het project nog kunnen bijgeschaafd worden. Dit is zeer handig wanneer de processen niet stabiel zijn. Begin- en eindpunt van het
project liggen hier minder vast dan bij de watervalmethode