Beperkingen

Tijd, budget en scope noemt men de beperkingen van een project. Deze drie factoren beperken de ‘vrijheid’ van het project. Omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn worden ze vaak als een driehoek voorgesteld. Het is onmogelijk één van de driehoekszijdes te wijzigen zonder impact te hebben op de anderen. Een vierde beperking kan toegevoegd worden: kwaliteit. Een project kan immers afgewerkt worden binnen tijd, budget en scope, maar bij gebrek aan kwaliteit kan er niet van een succes gesproken worden.

Medical Journals: When you write my essay go looking for posts to buy online, you’ll also need to make sure that you’re purchasing from a respectable source.