Kotter

Het Acht Fasen Model van Kotter vertrekt vanuit de noodzaak om te veranderen, de urgentie. Vervolgens gebeurt er een analyse en wordt een actieplan opgesteld, om zo tot een implementatie te komen.

Vertrekkende vanuit bestaande problemen kijkt het Acht Fasen Model hoe deze kunnen opgelost worden. Deze techniek kan dus helpen om zwaktes te beheren en te elimineren. Waarderend Onderzoek kijkt vanuit een positief standpunt naar de dingen die goed zijn en bouwt hierop verder. Deze positieve-energie-aanpak helpt om verder te bouwen op sterktes en kracht.

Het Acht Fasen Model werkt goed als de veranderingsopdracht eenvoudig is. Tevens dient de omgeving stabiel te zijn, te controleren. Wanneer de omgeving te dynamisch is, zal deze techniek niet tot de gewenste resultaten leiden. Het Acht Fasen Model is een topdown model. Het veranderingsproces vertrekt vanuit de top van het bedrijf, het management, en vloeit zo verder naar beneden.

De acht fasen uit het Kotter model bestaan uit:

  1. Creëer een gevoel van urgentie,
  2.  Vorm een sterk richtinggevende coalitie,
  3. Formuleer een heldere toekomstvisie en strategie
  4. Communiceer om een draagvlak en betrokkenheid te creëren,
  5. ‘Empower’ alle betrokkenen (betrokkenheid)
  6. Communiceer snelle successen,
  7. Consolideer vroege successen en gebruik ze om nog meer verandering in gang te zetten,
  8. Veranker de nieuwe werkwijze en visie in de organisatiestructuur.

It would be a smart decision to discover a service essay writing service which specializes in a particular subject.