Prince 2

Prince2 is een gestructureerde methode gebaseerd op het bestaand projectmanagement ‘best practices’. Deze methode bestaat reeds vele jaren en is hierdoor aan de praktijk getoetst en aangepast. Tevens wordt ze door een breed publiek erkend en begrepen. Dat zijn ook de redenen waarom in dit implementatiehandboek Prince2 als techniek wordt toegelicht. Het doel is hier echter niet om al de finesses van Prince2 uit te leggen, maar wel om een duidelijk kader te scheppen dat voor iedereen begrijpbaar is.

Het Prince2-model bestaat uit verschillende onderdelen:

 • 7 processen
  1. Project opstarten
  2. Project dirigeren
  3. Project initëren
  4. Fase beheersen
  5. Faseovergangen managen
  6. Productoplevering managen
  7. Project afsluiten
 • 7 thema’s:
  1. Business Case
  2. Organisatie
  3. Kwaliteit
  4. Plannen
  5. Risico’s
  6. Wijzigingen
  7. Voortgang
 • 7 principes:
  1. Zakelijke rechtvaardiging
  2. Leren van ervaringen
  3. rollen en verantwoordelijkheden
  4. Managen per fase
  5. Management per afwijking
  6. Focus op producten
  7. Op maat voor projectomgeving

Thus, it’s ozzz.org necessary to ascertain when each section is going to be done so that the other can be done.