Rollen & Verantwoordelijkheden

Binnen een project bestaan verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Om tot een succesvol project te komen is het van belang dat iedere betrokkene precies weet wat zijn of haar rol is.

Een project is een samenwerking tussen drie belangrijke partijen:

  1. de onderneming/het bedrijf (Business),
  2. de softwaregebruiker (User)
  3. de softwareleverancier (Supplier).

Naast de drie besproken partijen, onderneming, softwaregebruiker en softwareleverancier, kan er ook gesproken worden van verschillende managementniveaus. De belangen van de drie partijen, softwaregebruiker, onderneming en softwareleverancier, zijn vertegenwoordigd
in de stuurgroep (project board). De stuurgroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor het project en stuurt de projectleiders aan. De projectleiders sturen op hun beurt de projectmedewerkers aan. Bij grote projecten wordt er nog een tussenlaag gevormd door de teammanagers.

De stuurgroep of project board bestaat uit:

  1. de bedrijfsleider (business manager) : voorzitter van de stuurgroep,
  2. een vertegenwoordiger van de gebruikers (senior gebruiker)
  3. een vertegenwoordiger van de leverancier (senior leverancier).

De projectleider of projectmanager is verantwoordelijk voor het dagelijks leiden van het project in naam van de stuurgroep. Zijn kerntaak is ervoor te zorgen dat het project de verwachte resultaten oplevert binnen de aangegeven vereisten betreffende tijd, budget en kwaliteit.

Het projectteam is de groep mensen die het projectresultaat zullen realiseren. Zij hebben vaak verschillende achtergronden en xpertisegebieden.

You may wish to have a hundred and eighty pages or two have a glance at this page hundred and forty pages.