Waarderend Onderzoek

Waarderend Onderzoek of Appreciative Inquiry is in zijn essentie een zoektocht naar het beste in mensen en organisaties. Men vertrekt van hetgeen reeds goed is, van bestaande energiegevende factoren. Van daaruit wordt de toekomst uitgebouwd.

Bij Waarderend Onderzoek ligt de nadruk op het naar boven brengen van ‘best practices’ uit het verleden, herkennen wat goed gaat vandaag en
tenslotte verder bouwen op energiegevende factoren om de gewenste toekomst mogelijk te maken.

De vijf grondslagen van de methodologie Waarderend Onderzoek zijn:

  1. Hoe men praat, bepaalt wat men doet,
  2. Organisaties als een verhaal-in-wording,
  3. Onderzoek is interventie,
  4. De verbeelde toekomst is een motor voor verandering,
  5. De kracht van het positieve